Pečin roku

Pečecký počin roku, tj. PEČIN ROKU, je anketa, která  chce upozornit na mimořádné akce (kulturní, sportovní, vzdělávací, podnikatelské,atd.) i na příkladné dobrovolné počiny jednotlivců. Cena Pečin roku je každoročním oceněním nejlepších činů, které si na základě hlasování sami zvolíme. Již samotná nominace je oceněním úsilí a práce vynaložené pro naše město. Každý občan může nominovat i hlasovat. 

Dotazy, náměty směřujte na Blanku Kozákovou, která se o projekt v našem městě stará: bkozakova@tiscali.cz za pořádající organizaci NAŠE PEČKY.

Pro více informací, sledujte naše webové a facebookové stránky

 

Pečin roku 2021

I v letošním roce je vyhlášena cena Pečin roku 2021. Vaše nominace je oceněním toho, co se v našem městě povedlo nebo co nám udělalo radost. Obdrželi jsme tyto nominace:

  • Otevření Ovotéky
  • Stopovací hra od MC Pramínek po Pečkách
  • pořádání příměstských táborů
  • Dům služeb v novém kabátě
  • Revitalizace Benešáku
  • Mimořádné pracovní nasazení pečovatelek v době covidové

Již nyní hlasováním můžete sami zvolit vítěznou proměnu nebo akci. Cenu Pečin roku 2021 opět předáme na farmářských trzích, které proběhnou 4. září. Těšíme se na setkání a vyhlášení vítězů! 

HLASUJTE PRO VÍTĚZE ZDE!

 

Předchozí ročníky:

Pečin roku 2020

Akce Pečin, při které bývají oceňovány skutky a aktivity, které pomáhají naše město zkrášlovat, se stala již tradiční podzimní akcí. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Mezi návrhy se objevily pouze dva počiny Rekonstrukce Tř. Jana Švermy a Obnova Sokolovny. Obě rekonstrukce jsou nepřehlédnutelné a výrazně změnily své okolí k lepšímu. Nakonec jste to byli právě vy, kdo svými hlasy rozhodli o vítězství  obnovy Sokolovny. Velmi nás těší váš zájem o dění ve městě a vítězi gratulujeme.

 

Pečin roku 2019

Velmi nás těší, že i v roce 2019 jste našli mnoho skutků a aktivit, které byly nominovány na ocenění v akci Pečin roku 2019. Vy sami jste svým hlasováním rozhodli o vítězi.

Nominovány byly tyto počiny: Obnova sochy T.G.Masaryka, která byla odhalena v rámci oslav výročí 100 let Republiky, akce Výsadba 100 stromů a Činnost EKOtýmu místní ZŠ pod vedením pí. učitelky Kateřiny Čihákové.  Nakonec jen velmi těsně, ale přece zvítězila paní učitelka Kateřina Čiháková se svým EKOtýmem. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají dělat Pečky a Velké Chvalovice hezčí.

 

Pečin roku 2018

Na cenu Pečin roku 2018 bylo možné nominovat všechny akce uskutečněné do 15.6.2018 včetně. Hlasování pak bylo otevřené do 10.9.2018. 

V prvním ročníku byli nominované tři počiny, ze kterých na základě Vašeho hlasování vyšel nakonec 1 vítěz.

Jednak to byly Inspirativní aktivity Vzdělávacího centra Pečecka, o které se velkou měrou zasluhuje paní Jana Kusá. Dále byla možnost hlasovat pro Realizaci opravy varhan v kostele sv. Václava. Poslední volbou bylo založení FITPECKY paní Radany Honsové.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 28.9.2018, jako završení Svatováclavských Farmářských trhů, které proběhly na prostranství naproti KS Pečky. 

Celkem se zúčastnilo 158 hlasujících, kteří jako vítěze 1.ročníku zvolilo založení FITPECKY . Pomyslná stříbrná medaile je pro Inspirativní aktivity Vzdělávacího centra Pečecka. A na třetím místě skončila realizace opravy varhan v kostele sv. Václava.

A ještě jedna vítězka měla důvod k radosti. Byla to paní Jitka Knebortová, která byla mezi hlasujícími vylosována a získala symbolickou odměnu.